Herontdekt middel werkt goed tegen Borrelia bacterie

12 oktober 2021

Het Amerikaanse Global Lyme Alliance meldt in hun nieuwsbrief trots dat zij de studies gefinancierd hebben, die tot de herontdekking van een medicijn hebben geleid dat goed tegen de Borrelia bacterie werkt.

Het “nieuwe” medicijn is Hygromycine A, een middel dat in 1953 ontdekt werd en in de jaren 80 van de vorige eeuw al beschreven werd als middel tegen treponema’s (ook spirocheten) in varkens. Hygromycine A lijkt op bouwstoffen die de Borrelia zelf niet kan aanmaken en wordt opgenomen met een specifiek transporteiwit in spirocheten. Daardoor is de kans op resistentie nihil, omdat een wijziging in de transportstof gelijk zou leiden tot ondervoeding van Borrelia. Hygromycine A is een natuurlijk antibioticum, gemaakt door een bodembacterie Streptomyces hygroscopicus.

In het prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift Cell van 6 oktober 2021 wordt het onderzoek beschreven, waarbij hygromcyine bij muizen met lyme wordt ingezet en de werkzaamheid vergeleken met ceftriaxon en amoxicilline. De muizen raakten allemaal hun drie weken oude Lyme-infectie kwijt. Onderzocht moet nog worden of het middel ook tegen de persister vormen van Borrelia werkt.

Opmerkelijk is dat Hygromycine de gewone bacteriën in de darmen ongemoeid lijkt te laten, in tegenstelling tot de antibiotische middelen die gewoonlijk ingezet worden. Ook is het middel niet toxisch voor menselijke cellen.

Echter, de vraag is ook of Hygromycine A, een nogal groot molecuul, dat sterk water-oplosbaar is, door membranen en in cellen kan doordringen, en door de hersenbarriere heen komt. Voor langer bestaande infectie waarbij Borrelia in bindweefsel en holten zit, en voor neuroborreliose zal het waarschijnlijk geen geschikt middel zijn.

Dit zijn de eerste stappen in preklinische evaluatie. Er zullen nog meer gedetailleerde studies nodig zijn, voor het getest kan worden in clinical trials.

Zie ook onze pagina Wetenschappelijk Onderzoek.