Mothers Against Lyme (Moeders tegen Lyme) roept op om onjuiste informatie over aangeboren Lyme uit IDSA-, AAN-, ACR-richtlijnen te schrappen

20 oktober 2021

Mothers Against Lyme (Moeders tegen Lyme) roept op om onjuiste informatie over aangeboren Lyme uit IDSA, AAN, ACR-richtlijnen te schrappen

New York, NY, VS - dinsdag 9 november 2021

Het is ontmoedigend en alarmerend dat de auteurs van de (Amerikaanse) medische richtlijnen die de zorg voor zwangere vrouwen met de ziekte van Lyme bepalen, hun eigen onderzoek negeren om richtlijnen te publiceren die gebaseerd zijn op “expert opinion” in plaats van op hun eigen onderzoek. Hun eigen werk bewijst onomstotelijk dat prenatale overdracht van B. burgdorferi tijdens de zwangerschap optreedt en ernstige gevolgen kan hebben voor de zwangere moeder en haar foetus.

Mothers Against Lyme, is een groep pleitbezorgers, die zich zorgen maakt over de impact van de ziekte van Lyme en de co-infecties ervan op zwangere vrouwen, kinderen en gezinnen. Zij roepen op tot intrekking van een verklaring van de Infectious Diseases Society of America (IDSA), American Academy of Neurology (AAN), American College of Rheumatology (ACR) met betrekking tot de 2020 Clinical Practice Guidelines for the Prevention, Diagnosis and Treatment of Lyme Disease, die bijdragen aan een verkeerde diagnose en schade toebrengen aan zwangere vrouwen en kinderen bij wie de ziekte aangeboren is.

Op 20 oktober stuurde Mothers Against Lyme een brief met een verzoek tot intrekking naar de redacties van de tijdschriften die de Richtlijnen publiceerden en de leiding van de betreffende organisaties. Kopieën werden gestuurd naar de commissies voor klinische praktijkrichtlijnen van de deelnemende organisaties en de co-auteurs van de richtlijnen. De richtlijnen zijn gepubliceerd in Clinical Infectious Diseases, Neurology, Artritis Care & Research en Artritis & Rheumatology.

Op pagina e12 van de Richtlijnen “Behandeling van de ziekte van Lyme” staat:

"Tot op heden is niet bewezen dat de ziekte van Lyme tijdens de zwangerschap leidt tot een aangeboren infectie of een syndroom van aangeboren afwijkingen, en er wordt geen aanvullende behandeling of monitoring van de moeder of het kind aanbevolen buiten de standaardzorg." Volgens de brief is de stelling "Tot nu toe is gebleken dat de ziekte van Lyme tijdens de zwangerschap niet leidt tot een aangeboren infectie" niet waar.

De brief citeert meer dan 40 peer-reviewed artikelen, waaronder een systematische review geschreven door een CDC-epidemioloog, die bewijs leveren van een aangeboren infectie met de ziekte van Lyme. De brief citeert ook studies en overzichtsartikelen waaruit blijkt dat ongunstige geboorte-uitkomsten vaak voorkomen bij zowel behandelde als onbehandelde zwangere vrouwen met de ziekte van Lyme. Bijwerkingen zijn onder meer foetale sterfte, pasgeborene sterfte en pasgeborenen met een abnormaal resultaat (bijv. geboorteafwijkingen, hyperbilirubinemie, ademnood).

Volgens Mothers Against Lyme-voorzitter Isabel Rose: “Correctie van deze fout is van vitaal belang en vereist een snelle beoordeling en correctie. De mogelijke schade voor moeders, kinderen en gezinnen door de onjuiste informatie in de IDSA, AAN, ACR-richtlijnen is aanzienlijk. Zorgverleners die op de Richtlijnen vertrouwen, zullen de ziekte van Lyme niet diagnosticeren en behandelen tijdens de zwangerschap en zullen de nakomelingen van vrouwen met de ziekte van Lyme niet herkennen als kinderen die risico lopen. Ontelbare tragische geboorten en foetale verliezen zullen het gevolg zijn, met een levenslange schade voor de kinderen en hun families.”

De brief citeert ook acht artikelen die mede zijn geschreven door de auteurs van IDSA, AAN, ACR-richtlijnen die "duidelijk in tegenspraak zijn met wat ze in de richtlijnen hebben geschreven, en die de kwestie van baarmoederlijke overdracht en foetale afwijkingen direct behandelen."

Bekijk het originele artikel hier.