Nieuw onderzoek ingediend

6 mei 2020

Twee nieuwe onderzoeksprojecten zijn ingediend, waarin Stichting Tekenbeetziekten met patiëntvertegenwoordigers meedoet.

  • Het eerste onderzoek is ‘Lymeprospect Plus’ door het RIVM, Radboud, AMC en Gelreziekenhuis. (Voor een filmpje over dit project klikt u hier.) Het onderzoek is een vervolg op de Lyme-prospectstudies voor volwassenen en kinderen, waarbij onderzocht wordt wat de oorzaken zijn van de verschillende persisterende klachten. De resultaten van de eerste onderzoeken zijn nog niet beschikbaar maar toch wil men alvast vervolgonderzoek opzetten om de continuïteit van de metingen vast te kunnen houden. De patiëntvertegenwoording in dit onderzoek gebeurt samen met de Lymevereniging.
  • Het tweede onderzoek is ‘Teken in de Stad’ van de vakgroep Ecologie aan de Wageningen Universiteit. Het is een onderzoek naar de tekendruk in verschillende ‘gradienten’ van verstedelijking; en is ingediend voor subsidie in het kader van de Nederlandse Wetenschap Agenda. Er is ook aandacht voor tuinen. We hebben lang uitgekeken naar dergelijk onderzoek en ondersteunen het dan ook van harte.