Ontwikkeling lyme expertisecentrum en fusie NVLP\

4 oktober 2018

Graag informeert Stichting Tekenbeetziekten u over het volgende:

Op 25 mei 2017 zijn we als voltallig bestuur van Stichting Tekenbeetziekten bij elkaar gekomen om ons op de toekomst te bezinnen.

Daarbij zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij onze eigen basisbeginselen en doelstellingen uit het oog dreigen te verliezen: dat wij de grootste toegevoegde waarde voor Lymepatiënten hebben, als wij voldoende fondsen voor onderzoek kunnen werven.

Mede door de lange tijdsspanne die het proces – om te komen tot integrale samenwerking met als resultaat een personele unie – vergt, zijn wij bang dat wij ons hierin gaan verliezen en daarom hebben wij besloten om dit traject te willen beëindigen. De stichting staat echter wel voor om de samenwerking, die wij met de vereniging hebben, te continueren en regelmatig overleg te hebben, zoals bij het ZonMW-traject en individuele betrokkenheid van personen.

Verder hebben wij ons tijdens deze bestuursvergadering beraden op het Nederlands Lyme-expertisecentrum en hebben we helaas ook hiervoor de conclusie moeten trekken dit samenwerkingsverband om moverende redenen niet te continueren.

STZ ziet de Lymevereniging bij uitstek als de belangenbehartiger van Lymepatiënten bij het expertisecentrum.

Namens het bestuur Stichting Tekenbeetziekten,

Paul Beck
Voorzitter