Ziek? De gevolgen

De gevolgen op korte en lange termijn

Na een tekenbeet worden sommige patiënten geconfronteerd met de diagnostiek en behandeling die niet altijd vlekkeloos verloopt. Bij een gedeelte van de patiënten (naar schatting 20%) blijkt de behandeling met antibiotica niet afdoende en blijven klachten bestaan of keren die terug na enkele weken of maanden.
Als de patiënt al jaren met klachten rondloopt, van de ene specialist naar de andere is geweest en daarna de diagnose ziekte van Lyme krijgt (als men deze al krijgt), heerst er vaak een gevoel van opluchting.

Een patiënt krijgt ook vaak te horen dat zijn of haar klachten tussen de oren zullen zitten, omdat er niets te vinden is. Allerlei kostbare specialistische onderzoeken wijzen vaak niets uit en een test op een tekenbeetziekte wordt óf over het hoofd gezien óf pakt negatief uit, waarna vervolgens de optie Lyme terzijde wordt geschoven.

Gevolgen op psychosociaal, maatschappelijk en relationeel gebied

Dat het hebben van een onbegrepen, vaak moeilijk te diagnosticeren en te behandelen ziekte als de ziekte van Lyme grote gevolgen heeft voor het persoonlijk leven van een Lymepatiënt laat zich raden.

Vaak komt de patiënt door de ziekte buiten het normale leven te staan. Werken, studeren, schoolgaan en deelnemen aan het sociale leven in zijn algemeenheid is vaak een probleem. Het gevolg is dat Lymepatiënten nogal eens geïsoleerd raken van de samenleving. Persoonlijkheden van Lymepatiënten kunnen als gevolg van de ziekte veranderen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor relaties en contacten.


Een Lymepatiënt: “In de eerste instantie heb je vaak nog veel vertrouwen in de kunde van je arts, maar als je je informeert over de ziekte ontdek je dat er verschillen zitten in de wijze waarop medici met de ziekte omgaan. Ik heb erg veel klachten, maar ik krijg geen behandeling omdat mijn arts zegt dat mijn klachten niet meer met mijn tekenbeet te maken kunnen hebben. Waarom word ik niet geholpen?”


Lezenswaardig

Leren leven met een chronische ziekte
Dit artikel is geschreven met oog op mensen die lijden aan Psoriasis. Het is echter ook lezenswaardig voor mensen met andere chronische ziekten, zoals Lyme. Het artikel is met toestemming overgenomen uit Psoriasis no 5, het ledenblad van de Psoriasis Vereniging Nederland.

Zelfmanagement uit Psoriasis no 5, oktober 2014
Traditioneel is de zorgverlener de expert die vertelt wat de beste behandeling is, waarna de patiënt de instructies uitvoert. Maar de zorg verandert. Vooral mensen met een chronische ziekte overleggen steeds vaker met hun zorgverlener welke behandeling het meest geschikt is.

Aangepast: 9 mei 2019