Krim-Congovirus

Krim-Congo hemorragische koorts is een ernstig ziektebeeld, waarbij een sterfte van 30 tot 50% wordt gezien. Het Krim-Congovirus behoort tot de bunyavirussen die overgedragen worden door insecten zoals bepaalde tekensoorten. Het virus kan zich ook verspreiden van mens op mens of dier op mens door contact met bloed of andere lichaamssappen. Het virus verspreidt zich via bloed- en lymfebanen in het lichaam en leidt tot leverschade soms zelfs tot het afsterven van de lever. Ook in andere weefsels en organen ontstaan zwellingen, bloedingen en sterven weefsels en organen af.

Krim-Congo hemorragische koorts komt voor in grote delen van Azië en Afrika. Verschillende Europese landen behoren eveneens tot het natuurlijke verspreidingsgebied: Bulgarije, Griekenland, Turkije, Albanië, Servië, Bosnië, Kroatië en delen van Rusland. Inmiddels is de teek die het virus over kan dragen opgedoken in Duitsland. Het voorkomen van de ziekte is wisselend per regio.

Symptomen
Krim-Congo hemorragische koorts begint meestal met symptomen zoals spierpijn, koorts, malaise, braken, diarree, lymfeklierzwelling en gewrichtspijnen. In een vroeg stadium van de infectieziekte zijn bloedingen, bloeduitstortingen, bloedverlies in urine, stoelgang en andere weefsels bij 50 tot 90 % van de zieken beschreven. Bij een aanzienlijk deel van de zieken leidt de infectie tot het ontstaan van algemeen orgaanfalen en shock. Gedurende de herstelperiode worden vaak restverschijnselen zoals veralgemeende aantasting van het zenuwstelsel (polyneuropathie), hoofdpijn, verminderd zicht en gehoorverlies gerapporteerd. Een infectie met Krim-Congovirus leidt in veel gevallen tot een spontane abortus.

Er is geen vaccin beschikbaar voor dieren. Preventie gebeurt door de algemene preventieregels m.b.t. teken in acht te nemen en contact met geinfecteerde mensen en dieren te vermijden.

Zie de berichtgeving van september 2016.

Meer informatie vindt op de website van het RIVM

 

Aangepast: 7 oktober 2018