Krim-Congovirus

Krim-Congo hemorragische koorts is een ernstig ziektebeeld, waarbij een sterfte van 30 tot 50% wordt gezien. Het Krim-Congovirus behoort tot de bunyavirussen die overgedragen worden door teken die behoren tot het genus Hyalomma en andere tekensoorten binnen de familie der Ixodidae.

Hyalomma teek, deze teek is 3x zo groot als een 'normale' Ixodes ricinus teek.
De Hyalomma marginatum teek, deze ‘reuzenteek’ is 3x zo groot als een ‘normale’ Ixodes ricinus teek.

Het virus kan zich ook verspreiden van mens op mens of dier op mens door contact met bloed of andere lichaamssappen. Het virus verspreidt zich via bloed- en lymfebanen in het lichaam en leidt tot leverschade soms zelfs tot het afsterven van de lever. Ook in andere weefsels en organen ontstaan zwellingen, bloedingen en sterven weefsels en organen af.

Krim-Congo hemorragische koorts komt voor in grote delen van Azië en Afrika. Verschillende Europese landen behoren eveneens tot het natuurlijke verspreidingsgebied: Bulgarije, Griekenland, Turkije, Albanië, Servië, Bosnië, Kroatië en delen van Rusland. Het voorkomen van de ziekte is wisselend per regio. In september 2016 werd ook in Spanje, de eerste menselijke besmetting met het Krim-Congovirus gemeld. In Nederland zijn geen gevallen van het Krim-Congovirus gemeld. De teek die het Krim-Congovirus kan overdragen, de Hyalomma teek, is voor zover bekend niet gevestigd in Nederland.

Inmiddels is wel bekend dat de Hyalomma teek in 2018 is gevonden in Duitsland. Recent in 2019 zijn er ook Hyalomma teken vlakbij de grens met Nederland aangetroffen.

Symptomen

Krim-Congo hemorragische koorts begint meestal met symptomen zoals spierpijn, koorts, malaise, braken, diarree, lymfeklierzwelling en gewrichtspijnen. In een vroeg stadium van de infectieziekte zijn bloedingen, bloeduitstortingen, bloedverlies in urine, stoelgang en andere weefsels bij 50 tot 90 % van de zieken beschreven. Bij een aanzienlijk deel van de zieken leidt de infectie tot het ontstaan van algemeen orgaanfalen en shock. Gedurende de herstelperiode worden vaak restverschijnselen zoals veralgemeende aantasting van het zenuwstelsel (polyneuropathie), hoofdpijn, verminderd zicht en gehoorverlies gerapporteerd. Een infectie met Krim-Congovirus leidt in veel gevallen tot een spontane abortus.

In Oost-Europa en Rusland bestaat ervaring met het gebruik van een vaccin. Preventie gebeurt door de algemene preventieregels m.b.t. teken in acht te nemen en contact met geïnfecteerde mensen en dieren te vermijden.

Meer informatie vindt u op de website van het RIVM: LCI-richtlijn Virale hemorragische koorts – Krim-Congokoorts.


Lees meer over andere tekenbeetziekten op onze algemene pagina over co-infecties.

Aangepast: 16 juni 2019