Het Amsterdam UMC zoekt proefpersonen om Lymevaccin te testen

9 augustus 2022
Het Amsterdam UMC zoekt proefpersonen om Lymevaccin te testen
Om te beginnen willen we als stichting graag duidelijk maken dat alle berichtgeving over het “Lymevaccin” (zie ook onze pagina “In de media”) een vaccin betreft om de ziekte van Lyme te voorkómen!
Dit vaccin is geen behandeling voor de ziekte van Lyme, de vele tienduizenden huidige lymepatiënten hebben hier dus niks aan. Maar uiteraard juichen we de mogelijkheid van een vaccin, waarmee de ziekte kan worden voorkómen en dus veel leed bij veel mensen bespaard kan worden van harte toe!
Wie kan meedoen aan het onderzoek
Gezocht wordt naar proefpersonen die een grote kans hebben op een tekenbeet. Denk hierbij aan boswachters, hoveniers, kampeerders, jagers etcetera. Onderzocht wordt of het vaccin daadwerkelijk beschermt en of gevaccineerden na een tekenbeet minder vaak de ziekte van Lyme krijgen. Aanmelden kan op www.vaccinatiestudie.nl/onderzoeken/lymeziekte
Dit is een wereldwijd onderzoek naar een vaccin ter voorkoming van Lymeziekte. Het onderzoek wordt uitgevoerd Amsterdam UMC. Op deze website vindt u nadere contactgegevens.
www.vaccinatiestudie.nl
Stichting Tekenbeetziekten raadt op dit moment mensen die de ziekte van Lyme hebben gehad af om zich als proefpersoon aan te melden, omdat we nog te weinig weten over dit vaccin. Er zijn (nog) geen resultaten gepubliceerd van eerdere fases van de ontwikkeling van dit vaccin, de enige informatie die bekend is komt van persberichten van Valneva-Pfizer. Van een eerder vaccin zijn, naast bijwerkingen, ook gevallen bekend waarbij reactivatie van de ziekte optrad. Wij adviseren (ex-)lymepatiënten om de testen op “gezonde” mensen af te wachten.
Uiteraard houden wij de vaccin-ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We hebben alle beschikbare informatie verwerkt en die is te lezen op onze site.