Projecten

  • Tekendoos voor basisscholen
  • Kliniek voor Kinderen met Lyme
  • Villa Pardoes
  • Tekenpalen
  • Onderwijsproject Onderwijs Thuis, Kind in Huis

Onder “Projecten” verstaan we plannen en inspanningen gericht op het (tijdelijk) verbeteren van de situatie van een specifieke groep patiënten en/of die bijdragen aan onze voorlichtingsdoelstelling.

Het gaat hierbij om projecten die gerealiseerd zijn of worden door vrijwilligers of sponsors. En om projecten waar uitgewerkte plannen voor klaar liggen, maar waarvoor de financiële middelen of de vrijwilligers ontbreken om ze verder uit te werken en daadwerkelijk te uit te voeren. Mocht hier een project tussen staan, waarvan jij denkt dat je een substantiële bijdrage kunt leveren aan de realisatie of uitvoering ervan: MAIL ons via onderzoek@tekenbeetziekten.nl

Tekentruck

Er lopen in Nederland duizenden mensen rond die (na een tekenbeet) twijfelen of ze met hun vage klachten of "iets dat op een EM lijkt" wel naar de hui... Lees verder

Onderwijsproject Onderwijs Thuis, Kind in Huis

Gezinnen met kinderen met ernstige vergevorderde Lymeziekte hebben meervoudige problemen: geen erkenning voor de ziekte, geen behandeling of hoge kost... Lees verder

Tekendoos voor basisscholen

In 2018 hebben we een start gemaakt met het ontwikkelen van leskisten voor de voorlichting over teken en de risico's die zij met zich meebrengen. On... Lees verder

Villa Pardoes

Zowel in 2019 als 2020 hebben we als stichting gebruik mogen maken van een fantastisch aanbod van Villa Pardoes: we mochten een aantal gezinnen, waarv... Lees verder

Palen met informatie over teken op de Bussumerheide 

De Gooi- en Eemlander 18-04-2019: “Een jaar nadat ze een houten bank met het opschrift ’Teek your time’ plaatste op de Bussumerheide, opende Didi J... Lees verder

Kliniek voor kinderen met Lyme

Een tekenbeetziekte bij volwassenen is lastig te diagnosticeren, wanneer na een beet geen EM (Erythema Migrans - typerende huiduitslag/rode vlek na ee... Lees verder