Tekendoos voor basisscholen

De Tekendoos, voorlichting voor scholen over teken en de ziekte van Lyme

In 2018 hebben we een start gemaakt met het ontwikkelen van leskisten voor de voorlichting over teken en de risico's die zij met zich meebrengen. Onder de naam infoTeek hebben we dit project verder uitgewerkt en geprofessionaliseerd, en zijn we begin 2022 gestart met het grote voorlichtingsproject voor basisscholen: de Tekendoos. We gaan in de komende jaren alle ruim 6000 basisscholen van Nederland stimuleren en de gelegenheid bieden de Tekendoos te gebruiken.

De Tekendoos bevat allerlei materialen waarmee de leerkracht in 1 á 1,5 uur de kinderen op een speelse manier kan informeren over teken en de risico’s die teken met zich meebrengen. Omdat het helpt als ook de ouders op de hoogte zijn van het voorkómen van tekenbeten en een tekencheck, bevat de Tekendoos ook materiaal dat kinderen mee naar huis kunnen nemen.

Voor de basisscholen die zich hiervoor aanmelden is de Tekendoos gratis te lenen.

Het gehele Tekendoosproject draait op vrijwilligers en donaties van bedrijven, scholen en particulieren. En die donaties hebben we hard nodig, omdat het gehele project een forse investering vergt. We rekenen met circa € 250,- per deelnemende school, waarmee hopelijk gemiddeld zo’n 125 kinderen (en hun ouders) bereikt kunnen worden.

Voor aanmelden/reserveren en alle info over dit project neem een kijkje op www.infoteek.nl/tekendoos

Donaties en Hulp zijn van harte welkom!