Europese Unie

Op 15 november 2018 werd een resolutie m.b.t. de Ziekte van Lyme aangenomen in het Europees parlement.
Een pdf van de resolutie is hier in het Nederlands te lezen: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0465+0+DOC+PDF+V0//NL

Lees hier onze samenvatting van het debat.

Lees hier het nieuwsbericht over de resolutie: “Bestrijd ziekte van Lyme Europabreed”


Er zijn 6 parlementaire vragen gesteld, deze zijn hier te lezen.

Het hele debat over de resolutie is hier te bekijken.

Voor de redevoeringen van de verschillende lidstaten-afgevaardigden in de verschillende talen klik hier.

The summary of the debates in English you’ll find here.

Laatst gewijzigd: 13 mrt. 2021