Het fenomeen Borrelia persisters

Metamorphoses of Lyme disease spirochetes: phenomenon of Borrelia persisters
Rudenko N, Golovchenko M, Kybicova K, Vancova M.
Parasit Vectors. 2019 May 16;12(1):237. doi: 10.1186/s13071-019-3495-7.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31097026

In een nieuw overzichtsartikel over persistentie van Borrelia, wordt beschreven hoe omgevingsfactoren en monotherapie van diverse soorten antibiotica kan leiden tot persistente vormen van Borrelia. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘Dormant’, ‘Persistence’ en diverse verschijningsvormen zoals ‘round bodies’ en ‘biofilms’ enzovoort.

Het is nog onduidelijk welke factoren leiden tot welke verschijningsvormen. De auteurs noemen dat er combinatie-therapieën zijn van drie soorten antibiotica om de diverse vormen aan te pakken (met name daptomycin + doxycycline + cefoperazone) die in vitro (= in laboratoria) beter werken dan de huidige mono-therapieën. Ook bespreken ze een aantal kruiden die in vitro beter werken dan deze combinatietherapie.

Dit soort onderzoek zou met mensen onderzocht moeten worden. Het meeste onderzoek is met proefdieren of in laboratoria gedaan en niet in mensen gedaan en de uitkomst ‘in vivo’ kan heel anders zijn dan ‘in vitro’. Terecht stellen ze de vraag hoe vroeg ‘vroege’ behandeling moet zijn om de vorming van persisters te voorkomen.

Dit sluit aan bij de kritiek van de Stichting Tekenbeetziekten op de huidige richtlijnen en huisartsenopleiding, die door alle stappen zoals doorverwijzen, ’afwachten’ en herhalen van testen, o.i. Chronische Lyme in de hand werkt. Dit overzichtsartikel bespreekt in ieder geval op een logische manier de ins- en outs van de diverse overlevingsvormen van Borrelia en geeft aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Laatst gewijzigd: 16 apr. 2021