Algemeen

Stichting Tekenbeetziekten is opgericht uit een dringende behoefte aan meer volledige informatie over het brede spectrum van tekenbeetziekten en voor het werven van fondsen voor onderzoek. Jarenlang zijn tekenbeetziekten, zoals de ziekte van Lyme, onderbelicht geweest. In Nederland is sinds een aantal jaren aandacht voor deze problematiek. Wereldwijd speelt het langer.

Uit onderzoek blijkt dat de ziekte van Lyme en andere door teken overgebrachte ziekten, de zogenoemde coïnfecties, steeds vaker voorkomen. Gezien het veranderende klimaat en veranderingen in milieuomstandigheden is het te verwachten dat het probleem verder zal toenemen.
Lyme-borreliose is een complexe ziekte die vele verschijningsvormen kent en onvoldoende behandeld tot ernstige invaliditeit kan leiden.
Sinds juli 2009 richt Stichting Tekenbeetziekten zich voornamelijk op fondswerving tbv het fonds kinderen & Lyme en het fonds Chronische Lyme.

Het plan een stichting op te richten komt voort uit een initiatief van Hanita Beumkes en Henriëtte van der Ven. Zij maakten deel uit van de in 2004 opgerichte werkgroep de LWKL (Landelijke Werkgroep Kritische Lymepatiënten) die zich inzette voor een betere diagnose en behandeling de ziekte van Lyme. Hieruit voortvloeiend is Stichting Tekenbeetziekten opgericht op 22 juni 2006.

Hier doen we het voor!

Aangepast: 30 november 2020