Organisatie

Stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Bestuur stichting tekenbeetziekten
Op de foto van links naar rechts bestuur met ondersteuning: Didi Jung, Kees van Wanrooij, Hein van Asperen, Diana Uitdenbogerd-Drenth, Robert Mast, Paul Beck, Elske Broekhuijsen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 5 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van het beleidsplan 2019-2021 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Begroting 2019. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen.


Mediacontacten

Peter Wijnen Public Relations: 06 54 20 83 45
ln.rp1569223856nenji1569223856w@ret1569223856ep1569223856

Mediamap Stichting Tekenbeetziekten
Deze map is bedoeld voor media, zorgverzekeraars en bedrijfsleven.

Fondsenwerving

Didi Jung ln.ne1569223856tkeiz1569223856teebn1569223856eket@1569223856gnivr1569223856ewnes1569223856dnof1569223856

Webredactie en social media

Marja Visser ln.ne1569223856tkeiz1569223856teebn1569223856eket@1569223856eitca1569223856derbe1569223856w1569223856

Websitebeheer

Robert Mast ln.ne1569223856tkeiz1569223856teebn1569223856eket@1569223856redre1569223856eheb1569223856


Vacature – Voorlichting
ln.ne1569223856tkeiz1569223856teebn1569223856eket@1569223856gnith1569223856cilro1569223856ov1569223856

Aangepast: 28 augustus 2019