Organisatie

Stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Bestuur Stichting Tekenbeetziekten met ondersteuning
Op de foto van links naar rechts bestuur met ondersteuning: Marie José Ernst (ondersteuning, notulist), Paul Beck (bestuur, voorzitter), Robert Mast (bestuur, secretaris), Ton Kuik (bestuur, educatie), Kees van Wanrooij (bestuur, penningmeester), Peter Wijnen (ondersteuning, media), Didi Jung (ondersteuning, fondsenwerving), Hein van Asperen (bestuur, vice-voorzitter), ontbreekt op de foto: Diana Uitdenbogerd-Drenth (bestuur, onderzoek)

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 5 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van het beleidsplan 2019-2021 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Begroting 2019. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.


Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 personen.


Dr. Ir. Diana Uitdenbogerd-Drenth – Algemeen bestuurslid Wetenschappelijk onderzoek

Voormalig senior onderzoeker-adviseur Energietransitie vanuit gebruikersperspectief, initiatiefnemer Burgerinitiatief Lymevereniging, chronisch lymepatiënt sinds 2007.


Portretfoto, bestuur, educatie voor Stichting Tekenbeetziekten

Ir. Ton Kuik – Algemeen bestuurslid Educatie en Internationale samenwerking

Organisatieadviseur in complexe besluitvorming en veranderkunde; functies bij overheden en onderzoeksinstellingen.


Mediacontacten


Fondsenwerving


Overige ondersteuning

Notuliste Marie José Ernst

Portretfoto Marie José Ernst, Ondersteuning, Notulist voor Stichting Tekenbeetziekten

Social media

Marja Visser

Website

Robert Mast

Webshop

Janny Nijboer:

Leskisten

Francisca Huisman:


Vacature – Voorlichting

Aangepast: 7 november 2019