Organisatie

Stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Bestuur stichting tekenbeetziekten
Op de foto van links naar rechts bestuur met ondersteuning: Didi Jung, Kees van Wanrooij, Hein van Asperen, Diana Uitdenbogerd-Drenth, Robert Mast, Paul Beck, Elske Broekhuijsen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 5 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van het beleidsplan 2019-2021 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen.

Elske Broekhuijsen – Notulist

Vacature – Voorlichting
ln.ne1558868450tkeiz1558868450teebn1558868450eket@1558868450gnith1558868450cilro1558868450ov1558868450

Fondsenwerving

Didi Jung ln.ne1558868450tkeiz1558868450teebn1558868450eket@1558868450gnivr1558868450ewnes1558868450dnof1558868450

Webredactie en social media

Marja Visser ln.ne1558868450tkeiz1558868450teebn1558868450eket@1558868450eitca1558868450derbe1558868450w1558868450

Websitebeheer

Robert Mast ln.ne1558868450tkeiz1558868450teebn1558868450eket@1558868450redre1558868450eheb1558868450

Aangepast: 9 mei 2019