Organisatie

De stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 6 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de Statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van Beleidsplan 2015-2017 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen.

Contactadressen:
Paul M.R. Beck – voorzitter
ln.ne1550707877tkeiz1550707877teebn1550707877eket@1550707877retti1550707877zrooV1550707877

Robert Mast – interim secretaris
ln.ne1550707877tkeiz1550707877teebn1550707877eket@1550707877redre1550707877eheb1550707877

Hein van Asperen – Penningmeester
ln.ne1550707877tkeiz1550707877teebn1550707877eket@1550707877retse1550707877emgni1550707877nnep1550707877

Algemeen bestuursleden:
Diana Uitdenbogerd – Mediacontacten en Wetenschappelijk onderzoek
ln.ne1550707877tkeiz1550707877teebn1550707877eket@1550707877keozr1550707877ednO1550707877
Vacature-Voorlichting
ln.ne1550707877tkeiz1550707877teebn1550707877eket@1550707877gnith1550707877cilro1550707877oV1550707877

Fondsenwerving
Voor contact met de fondsenwerving
ln.ne1550707877tkeiz1550707877teebn1550707877eket@1550707877gnivr1550707877ewnes1550707877dnoF1550707877

Webredactie
Marja Visser – Social media en Webredactie
ln.ne1550707877tkeiz1550707877teebn1550707877eket@1550707877eitca1550707877derbe1550707877W1550707877

Websitebeheer
Voor contact met het websitebeheer
ln.ne1550707877tkeiz1550707877teebn1550707877eket@1550707877redre1550707877eheB1550707877

Aangepast: 7 oktober 2018