Organisatie

Stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Bestuur stichting tekenbeetziekten
Op de foto van links naar rechts bestuur met ondersteuning: Didi Jung, Kees van Wanrooij, Hein van Asperen, Diana Uitdenbogerd-Drenth, Robert Mast, Paul Beck, Elske Broekhuijsen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 5 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van het beleidsplan 2019-2021 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 personen.


Mediacontacten

Peter Wijnen Public Relations: 06 54 20 83 45
ln.rp1563572222nenji1563572222w@ret1563572222ep1563572222

Mediamap Stichting Tekenbeetziekten
Deze map is bedoeld voor media, zorgverzekeraars en bedrijfsleven.

Fondsenwerving

Didi Jung ln.ne1563572222tkeiz1563572222teebn1563572222eket@1563572222gnivr1563572222ewnes1563572222dnof1563572222

Webredactie en social media

Marja Visser ln.ne1563572222tkeiz1563572222teebn1563572222eket@1563572222eitca1563572222derbe1563572222w1563572222

Websitebeheer

Robert Mast ln.ne1563572222tkeiz1563572222teebn1563572222eket@1563572222redre1563572222eheb1563572222


Vacature – Voorlichting
ln.ne1563572222tkeiz1563572222teebn1563572222eket@1563572222gnith1563572222cilro1563572222ov1563572222

Aangepast: 16 juni 2019