Organisatie

De stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 6 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de Statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van Beleidsplan 2015-2017 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen.

Contactadressen:
Paul M.R. Beck – voorzitter
ln.ne1518900910tkeiz1518900910teebn1518900910eket@1518900910retti1518900910zrooV1518900910

Robert Mast – interim secretaris
ln.ne1518900910tkeiz1518900910teebn1518900910eket@1518900910redre1518900910eheb1518900910

Hein van Asperen – Penningmeester
ln.ne1518900910tkeiz1518900910teebn1518900910eket@1518900910retse1518900910emgni1518900910nnep1518900910

Algemeen bestuursleden:
Diana Uitdenbogerd – Mediacontacten en Wetenschappelijk onderzoek
ln.ne1518900910tkeiz1518900910teebn1518900910eket@1518900910keozr1518900910ednO1518900910
Vacature-Voorlichting
ln.ne1518900910tkeiz1518900910teebn1518900910eket@1518900910gnith1518900910cilro1518900910oV1518900910

Fondsenwerving
Voor contact met de fondsenwerving
ln.ne1518900910tkeiz1518900910teebn1518900910eket@1518900910gnivr1518900910ewnes1518900910dnoF1518900910

Webredactie
Marja Visser – Social media en Webredactie
ln.ne1518900910tkeiz1518900910teebn1518900910eket@1518900910eitca1518900910derbe1518900910W1518900910

Websitebeheer
Voor contact met het websitebeheer
ln.ne1518900910tkeiz1518900910teebn1518900910eket@1518900910redre1518900910eheB1518900910

Aangepast: 26 januari 2018