Organisatie

De stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 6 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de Statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van Beleidsplan 2015-2017 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen.

Contactadressen:
Paul M.R. Beck – voorzitter
ln.ne1524304586tkeiz1524304586teebn1524304586eket@1524304586retti1524304586zrooV1524304586

Robert Mast – interim secretaris
ln.ne1524304586tkeiz1524304586teebn1524304586eket@1524304586redre1524304586eheb1524304586

Hein van Asperen – Penningmeester
ln.ne1524304586tkeiz1524304586teebn1524304586eket@1524304586retse1524304586emgni1524304586nnep1524304586

Algemeen bestuursleden:
Diana Uitdenbogerd – Mediacontacten en Wetenschappelijk onderzoek
ln.ne1524304586tkeiz1524304586teebn1524304586eket@1524304586keozr1524304586ednO1524304586
Vacature-Voorlichting
ln.ne1524304586tkeiz1524304586teebn1524304586eket@1524304586gnith1524304586cilro1524304586oV1524304586

Fondsenwerving
Voor contact met de fondsenwerving
ln.ne1524304586tkeiz1524304586teebn1524304586eket@1524304586gnivr1524304586ewnes1524304586dnoF1524304586

Webredactie
Marja Visser – Social media en Webredactie
ln.ne1524304586tkeiz1524304586teebn1524304586eket@1524304586eitca1524304586derbe1524304586W1524304586

Websitebeheer
Voor contact met het websitebeheer
ln.ne1524304586tkeiz1524304586teebn1524304586eket@1524304586redre1524304586eheB1524304586

Aangepast: 26 januari 2018