Organisatie

De stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 6 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de Statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van Beleidsplan 2015-2017 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen.

Contactadressen:
Paul M.R. Beck – voorzitter
ln.ne1512951107tkeiz1512951107teebn1512951107eket@1512951107retti1512951107zrooV1512951107

Robert Mast – interim secretaris
ln.ne1512951107tkeiz1512951107teebn1512951107eket@1512951107redre1512951107eheb1512951107

Hein van Asperen – Penningmeester
ln.ne1512951107tkeiz1512951107teebn1512951107eket@1512951107retse1512951107emgni1512951107nnep1512951107

Algemeen bestuursleden:
Diana Uitdenbogerd – Mediacontacten en Wetenschappelijk onderzoek
ln.ne1512951107tkeiz1512951107teebn1512951107eket@1512951107keozr1512951107ednO1512951107
Els Duba – Voorlichting
ln.ne1512951107tkeiz1512951107teebn1512951107eket@1512951107gnith1512951107cilro1512951107oV1512951107

Fondsenwerving
Voor contact met de fondsenwerving
ln.ne1512951107tkeiz1512951107teebn1512951107eket@1512951107gnivr1512951107ewnes1512951107dnoF1512951107

Webredactie
Marja Visser – Social media en Webredactie
ln.ne1512951107tkeiz1512951107teebn1512951107eket@1512951107eitca1512951107derbe1512951107W1512951107

Websitebeheer
Voor contact met het websitebeheer
ln.ne1512951107tkeiz1512951107teebn1512951107eket@1512951107redre1512951107eheB1512951107

Aangepast: 20 mei 2017