Organisatie

De stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 6 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de Statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van Beleidsplan 2015-2017 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 personen.

Contactadressen:
Paul M.R. Beck – voorzitter
ln.ne1508555958tkeiz1508555958teebn1508555958eket@1508555958retti1508555958zrooV1508555958

Robert Mast – interim secretaris
ln.ne1508555958tkeiz1508555958teebn1508555958eket@1508555958redre1508555958eheb1508555958

Hein van Asperen – Penningmeester
ln.ne1508555958tkeiz1508555958teebn1508555958eket@1508555958retse1508555958emgni1508555958nnep1508555958

Algemeen bestuursleden:
Diana Uitdenbogerd – Mediacontacten en Wetenschappelijk onderzoek
ln.ne1508555958tkeiz1508555958teebn1508555958eket@1508555958keozr1508555958ednO1508555958
Els Duba – Voorlichting
ln.ne1508555958tkeiz1508555958teebn1508555958eket@1508555958gnith1508555958cilro1508555958oV1508555958

Fondsenwerving
Voor contact met de fondsenwerving
ln.ne1508555958tkeiz1508555958teebn1508555958eket@1508555958gnivr1508555958ewnes1508555958dnoF1508555958

Webredactie
Marja Visser – Social media en Webredactie
ln.ne1508555958tkeiz1508555958teebn1508555958eket@1508555958eitca1508555958derbe1508555958W1508555958

Websitebeheer
Voor contact met het websitebeheer
ln.ne1508555958tkeiz1508555958teebn1508555958eket@1508555958redre1508555958eheB1508555958

Aangepast: 20 mei 2017