Organisatie

Stichting Tekenbeetziekten is een initiatief van particulieren en wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Door COVID-19 kunnen we geen groepsfoto maken maar zo krijg je een goed idee van hoe we vergaderen. Op de foto een deel van het bestuur met ondersteuning: Diana Uitdenbogerd-Drenth, Marie José Ernst, Robbert F. de Vries, Bea Werner en heel klein rechtsonder in beeld Robert Mast.

Als rechtsvorm is gekozen voor een stichting. Zij is opgericht via een notariële acte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting heeft een bestuur momenteel bestaande uit 5 mensen. De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en die is opgericht om met behulp van subsidies, vermogen uit fondsen en donaties, in de statuten vermelde doelen te realiseren.
Er wordt gewerkt aan de hand van het beleidsplan 2019-2021 en ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden. Zie hier de jaarverslagen. Bekijk hier de begroting 2019. Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI en heeft het CBF-keurmerk. Via onderstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.


Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 personen.


Diana UitdenBogerd-Drenth van Stichting Tekenbeetziekten

Dr. ir. Diana Uitdenbogerd-Drenth – Vice-voorzitter; Wetenschappelijk onderzoek

Voormalig senior onderzoeker-adviseur Energietransitie vanuit gebruikersperspectief. Initiatiefnemer Burgerinitiatief Lymevereniging. Chronisch lymepatiënt sinds 2007.


Portretfoto, bestuur, educatie voor Stichting Tekenbeetziekten

Ir. Ton Kuik – Algemeen bestuurslid Educatie en Internationale samenwerking

Organisatieadviseur in complexe besluitvorming en veranderkunde; functies bij overheden en onderzoeksinstellingen.
Mr. drs. Robbert F. de Vries – Penningmeester

Filosoof en fiscalist. Brede ervaring als ondernemer en bestuurder. In heden en verleden actieve bestuurlijke betrokkenheid bij kunst, natuur, onderwijs, sport en welzijn. Mediacontacten

Bea Werner 06 22 66 45 00

Ton Kuik 06 15 33 81 38‬

Mediamap Stichting Tekenbeetziekten
Deze map is bedoeld voor media, zorgverzekeraars en bedrijfsleven.


Overige ondersteuning

Notuliste: Marie José Ernst

Social media

Marja Visser

Website

Robert Mast

Webshop

Janny Nijboer:

Leskisten

Francisca Huisman:


Wat is de Erkenning door het CBF?

CBF-keur logo zwart

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Aangepast: 25 februari 2021