Voor de pers

Persberichten

We hebben van de belangrijkste onderwerpen een samenvatting gemaakt, die (hopelijk) bruikbaar zijn om als artikel(tje) geplaatst te worden. Deze pagina wordt nog regelmatig aangevuld.

We houden ons overigens van harte aanbevolen voor (pro Deo) hulp bij het schrijven van persberichten.

Lancering uitgebreidste website over ziekte van Lyme

Voorkomen van een tekenbeet

Gebeten door een teek - wat nu?

Cijfers over de ziekte van Lyme

Plaatjes

De afbeeldingen op de achterliggende pagina's kunnen vrij gebruikt worden, bij voorkeur met bronvermelding: Stichting Tekenbeetziekten.

Logo's

Infogrammen en grafieken

Teken

Tekenverwijderaars

EM's (rode vlekken/ringen op de huid)

Diverse foto's