Organisatie & bestuur

Organisatie Stichting Tekenbeetziekten

We hebben gekozen voor “stichting” als organisatievorm. Zie onze statuten. Dat wil zeggen dat we geen leden hebben. Het bestuur neemt en is verantwoordelijk voor alle lange- en korte-termijn beslissingen.

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers: niemand wordt betaald voor zijn of haar werkzaamheden.

Het bestuur wordt ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, die zich op allerlei gebieden inzetten, zoals o.a. het beheren van de webshop, het onderhouden van de social media en de website, onderzoek en het voorlichten van het publiek in welke vorm dan ook.

We hebben geen (duur) kantoor, maar iedereen werkt vanuit huis: voor ons de meest efficiënte manier van werken. Vergaderingen vinden – sinds de uitbraak van Corona – plaats via digitale media.

Het merendeel van de vrijwilligers, inclusief het bestuur, bestaat uit “ervaringsdeskundigen”, dat wil zeggen dat zij – of iemand in hun gezin - in meerdere of mindere mate lijden of geleden hebben aan een (chronische) tekenbeetziekte (o.a. Lyme). Dit is overigens geen “must” om vrijwilliger te worden.

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, klik hieronder op vacatures om te zien of er wellicht voor jou iets bij zit.
Vacatures

We krijgen geen (overheids-)subsidies en om onze doelstelling te realiseren zijn we afhankelijk van donaties, sponsors en legaten. Van jou dus!

We werken aan de hand van een Beleidsplan. Dat van 2022 – 2024 kun je hier lezen.

Elk jaar wordt zowel een financieel als een sociaal jaarverslag gemaakt. Alle jaarverslagen vind je achter deze link.

Stichting Tekenbeetziekten is geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellling). Dat wil zeggen dat je als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Door deze ANBI-registratie zijn we ook niet BTW-plichtig.

Ook zijn we een CBF Erkend Goed Doel, een keurmerk voor goede doelen dat door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving - toezichthouder goede doelen) wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 personen.

Dr. ir. Diana Uitdenbogerd-Drenth – Vice-voorzitter; Wetenschappelijk onderzoek
onderzoek@tekenbeetziekten.nl
Voormalig senior onderzoeker-adviseur Energietransitie vanuit gebruikersperspectief. Initiatiefnemer Burgerinitiatief Lymevereniging. Chronisch lymepatiënt sinds 2007.

Onbetaalde nevenfunctie: leerkracht groep 7 - Oranjeschool Seattle


Mr. drs. Robbert F. de Vries – Penningmeester/secretaris a.i.
penningmeester@tekenbeetziekten.nl
Filosoof en fiscalist. Brede ervaring als ondernemer en bestuurder. In heden en verleden actieve bestuurlijke betrokkenheid bij kunst, natuur, onderwijs, sport en welzijn.


Betaalde functies:

 • Franklin Consultancy (CEO)
 • Franklin Groep Internationaal B.V. (DGA)
 • Feida International Group B.V. (DGA)

Onbetaalde nevenfuncties:

 • Voorzitter Symfonisch Harmonieorkest Amsterdam (SHA)
 • Bestuurder Koepel van Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht (MNHU)/KNMO
 • Penningmeester KBO -NH
 • Voorzitter Kinderboerderij Westerpark (Kibo Westerpark)

Bea Werner – Algemeen bestuurslid Marketing en fondsenwerving
marketing@tekenbeetziekten.nl

Geen nevenfuncties.

Marketing-/communicatie-professional, gespecialiseerd in direct en online marketing. Verantwoordelijk voor content-beheer en nog veel meer.


Regina Kemper – 2e Penningmeester
tweedepenningmeester@tekenbeetziekten.nl
Financiële coach voor ondernemers en particulieren én voor de Stichting Tekenbeetziekten. Tevens instructeur EHBO & Reanimatie.

Betaalde functie:
Financieel adviseur/belastingconsulent bij Administratie- en verzekeringskantoor H.M. Schilder BV

Onbetaalde nevenfuncties:
Penningmeester en instructeur bij EHBO-vereniging St. Willibrordus Volendam


Dominic D. Smith - Algemeen bestuurslid Social Media en Buitenlandse contacten
dominicdsmith@tekenbeetziekten.nl, socialmedia@tekenbeetziekten.nl

Landschapsontwerper en hovenier; achtergrond in stedelijk groen, landschapsbeheer, bosbouw en gewasbescherming. Brede ervaring als ondernemer en bestuurder.
In heden en verleden actief betrokken bij lokale politiek. Actieve betrokkenheid bij ziekte van Lyme en Tekenbeetziekten. Chronisch patiënt door lyme en andere tekenbeetziekten als beroepsziekte sinds 1997.

Betaalde functies:

 • Tuin & Landschapsontwerper, consultant - Dominic Smith
 • Facultatief: voorzitter stembureau voor de gemeente Groningen

Onbetaalde functies:

 • Ambassadeur voor Nederland voor Global Lyme Alliance GLA
 • Vertegenwoordiger voor Lyme Disease Association of Australia LDAA
 • Commissielid Lyme Global
 • Vrijwilliger voor de Royal Botanic Gardens, Kew
 • Lid Botanic Gardens Conservation International BGCI
 • Lid Stuurgroep / Gebiedsgroep Kardinge, Groningen Natuurmonumenten
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur NVTL

Comité van Aanbeveling

Michael Bleekemolen

Nederlands autocoureur. Tegenwoordig nog actief met zijn eigen raceteam: Team Bleekemolen. In 1993 opende hij de eerste indoor-kartbaan van Nederland. Nu eigenaar van Race Planet. Liep in 2008 door een tekenbeet de ziekte van Lyme op en heeft daar jarenlang - zowel in Nederland als in het buitenland - vele artsen en specialisten voor geconsulteerd. Is nu "genezen". Hij vertelt zijn verhaal aan Ton Kuik in Café Weltschmerz.

Michael Bleekemolen steunt Stichting Tekenbeetziekten graag door zitting te nemen in ons Comité van Aanbeveling.


Jack Spijkerman

Bekend cabaretier, programmamaker, leraar, TV- en radiopresentator kampte in 2012 met de ziekte van Lyme.

Hij draagt Stichting Tekenbeetziekten een warm hart toe en beveelt de stichting van harte aan.


Paul M.R. Beck

Oud-directeur Efteling, Floriade, oud-directeur Olympische spelen Sochi RU, oud-voorzitter Stichting Tekenbeetziekten (2015 – 2020).

Nadat Paul ernstig ziek werd door de ziekte van Lyme, moest hij terugkeren uit Sochi. Hij raakte daarna betrokken bij Stichting Tekenbeetziekten en ondersteunt hij, waar hij kan, de stichting graag nog steeds.

Lees hier een interview met Paul in het NRIT van 17 oktober 2019.

Ambassadeur

Met trots en plezier stellen we graag aan je voor, onze Ambassadeur Boswachter Tim Hogenbosch! Boswachter Tim is inmiddels een bekende persoonlijkheid op sociale media, waarmee hij, naast zijn dagelijks werk als boswachter, zeer actief is. En natuurlijk bekend als presentator van Beestenbrigade, een Nederlands televisieprogramma, uitgezonden op Zapp. In het programma gaat boswachter Tim Hogenbosch het land in om met behulp van twee kleuters de natuur een handje te helpen.
In 2020 won het programma de Televizier-Ster Jeugd.

Tim is als gevolg van zijn werk bekend met teken en tekenbeetziekten. Wij zijn heel blij om hem als Ambassadeur van Stichting Tekenbeetziekten te hebben!

https://www.rijkswaterstaat.nl/.../even-voorstellen...

https://www.trouw.nl/.../boswachter-tim-hogenbosch.../...

Mediacontacten

Bea Werner 06 22 66 45 00

Zie voor persinformatie over diverse onderwerpen “Voor de pers. Daar vind je ook vrij te gebruiken illustraties en foto’s.

Overige ondersteuning

Het bestuur wordt terzijde gestaan en ondersteund door o.a. de volgende vrijwilligers:

Notuliste: Marie José Ernst

Webshop: Janny Nijboer webshop@tekenbeetziekten.nl

Online en website-analyse: René Nieuwmans online@tekenbeetziekten.nl

Leskisten: Francisca Huisman leskisten@tekenbeetziekten.nl


Laatst gewijzigd: 23 dec. 2022