Tekencheck

Na verblijf in het groen een tekencheck doen!

Op deze pagina wordt binnenkort overzichtelijke informatie gegeven over hoe een tekencheck systematisch uit te voeren.

Tot die tijd kunt u hieronder alvast meer informatie vinden:

Informatie over teken: https://www.tekenbeetziekten.nl/de-teek/

Instructiekaart tekencontrole: https://www.tekenbeetziekten.nl/wp-content/uploads/2018/10/Instructiekaart-tekencontrole.pdf

Video van Stigas over een systematische tekencontrole: https://www.youtube.com/watch?v=G1Q4OEa5ydU

Informatie van het RIVM: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme/Een_tekenbeet/Controleren_op_tekenbeten

Het voorkómen van een tekenbeet: https://www.tekenbeetziekten.nl/voorkomen-van-een-tekenbeet/

Het verwijderen van een teek: https://www.tekenbeetziekten.nl/verwijderen-van-een-teek/

Het verwijderen van een teek

  • Verwijder de teek zo snel mogelijk, dit verkleint de kans dat geïnfecteerde teken bacteriën overdragen. Binnen 24 uur verwijderen geeft géén garantie dat de teek niet kan besmetten! (uit diverse vermeldingen die wij aantroffen blijkt dat besmetting kan plaatsvinden tussen de 0 en de 78 uur). zie *1 onder aan de pagina
  • Verwijder de teek zonder te draaien en zonder de teek te beschadigen, niet erin knijpen aangezien er anders een riscio is dat de teek zichzelf leeg maakt en het risico op een tekenbeetziekte verhoogt.
  • Irriteer de teek niet met zeep, olie, alcohol of vuur e.d., dit verhoogt de kans op besmetting!
  • Desinfecteer het bijtwondje na verwijdering van de teek met alcohol 70% of met jodium. Het tekenverwijder-apparaat kan na gebruik in kokend water worden gedesinfecteerd.
  • Noteer (wanneer opgemerkt) altijd datum en plaats van een tekenbeet; dit is nuttig als later blijkt dat men besmet is geraakt. De tekenbeet kan men al weer vergeten zijn.
  • Meld iedere tekenbeet bij de huisarts, zodat deze wordt opgenomen in uw medisch dossier.
  • Houd de plaats van de tekenbeet gedurende tenminste 12 weken goed in de gaten. Verschijnt er een rode vlek op het lichaam (op de plek van de beet of elders) ga dan onmiddellijk naar de huisarts en vraag om een antibioticakuur. EM betekent Lyme! Vergeet niet een foto van het EM te maken. Deze kan dienen als ‘bewijsmateriaal’…. Een profylactische kuur van 2 tabletten antibiotica is in het geval van een EM onvoldoende en niet volgens de richtlijn: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme/Ziekte_van_Lyme.
  • Krijgt u klachten zonder dat er een vlek was, zoals griepachtige verschijnselen, keelpijn, hoofdpijn, koorts (opvallend kan zijn dat andere gezinsleden geen griep hebben) wees dan ook zeker alert en raadpleeg uw huisarts (bij ernstige twijfel kunt u verzoeken om een antibioticakuur, ‘het zekere voor het onzekere’) Voor meer info zie: http://thuisarts.nl/ziekte-van-lyme

Meld een tekenbeet: www.tekenradar.nl.
Meld je na een tekenbeet aan
 voor het onderzoek van Innatoss; http://www.innatoss.com/onderzoek/studie-ixodes/

Bekijk hier een ontvangen tip voor een ‘mobiele tekencheck’: https://www.facebook.com/Tekenbeetziekten/posts/1500211706697474

 

Aangepast: 27 november 2018