Doelstellingen

De stichting wil de gevolgen van een tekenbeet voor patiënten beperken en de situatie voor Lymepatiënten die nog steeds klachten hebben na een behandeling of die geen diagnose hebben gekregen en wel lichamelijke en psychische Lyme-gerelateerde klachten ondervinden, verbeteren. Dit wil ze bereiken door onderzoek te initiëren en bij te dragen aan goede voorlichting aan artsen, publiek en betrokken instanties en organisaties, zodat binnen enkele jaren patiënten in tegenstelling tot de huidige situatie wél een diagnose en goede behandeling krijgen. Ze heeft dit vertaald naar de volgende doelstellingen:

1. het vergroten van de beschikbare kennis over teken en tekenbeetziekten door het steunen van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast;

2. a) het zorgen en doen zorgen dat tekenbeetziekten voldoende aandacht krijgen in de gezondheidszorg, de media, de politiek en de maatschappij;

b) het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het verspreiden van kennis aangaande de preventie, de diagnostiek, de epidemiologie en de behandeling van tekenbeetziekten en over de gevolgen die deze ziekten hebben voor patiënten, hun omgeving en de maatschappij als totaal;

c) het dienen van advies aan de overheid;

d) samenwerken met diverse organisaties en instellingen in binnen en buitenland; en

e) voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

De stichting tracht dit doel meer in het bijzonder te bereiken door:

a) de belangstelling van de Nederlandse bevolking voor de strijd tegen tekenbeetziekten te wekken en levendig te houden;

b) de benodigde gelden te verwerven; en

c) andere wettige middelen.

Activiteiten

De stichting wil haar doelstellingen bereiken door middel van onderstaande activiteiten. Sommige activiteiten lopen, andere moeten nog ontwikkeld worden. Activiteiten kunnen een doorlopend karakter hebben, andere hebben een eindig karakter.

Ter bekostiging van haar activiteiten werft de stichting fondsen voor helder afgebakende doelstellingen zoals voorlichting & bekendheid, onderzoek, scholing en samenwerking met derden.

Doelstelling voorlichting en bekendheid

Voor de doelstelling voorlichting en bekendheid:

 • Website en nieuwsbrief.
 • Social Media zoals Facebook en Twitter.
 • Publicaties zoals brochures en flyers.
 • Lezingen in het kader van fondsenwerving.

Doelstelling onderzoek

Voor de doelstelling onderzoek:

 • Fondsenwerving voor fonds Kinderen & Lyme voor o.a. onderzoek naar betere diagnose- en behandelmethodes.
 • Fondsenwerving voor fonds Chronische Lyme voor o.a. onderzoek naar betere diagnose- en behandelmethodes.

Doelstelling scholing

Voor de doelstelling scholing:

 • Voorlichting op scholen m.b.v. voor onderwijs ontwikkelde leskisten.

Doelstelling samenwerking met derden

Voor de doelstelling samenwerking met derden:

 • Lymevereniging
 • Lyme Disease Action (LDA)
 • On Lyme Foundation
 • Deutsche Borreliose-Gesellschaft (DBG)
 • UMC St Radboud
 • Amsterdam UMC (voorheen AMC)
 • RIVM
 • Innatoss laboratories BV
 • Pro Health Medical / Invitalab

De doelstellingen en uit te voeren beleid van de Stichting Tekenbeetziekten zijn vervat in het beleidsplan 2019-2021.

Aangepast: 9 mei 2019