Doelstelling

Stichting Tekenbeetziekten wil de gevolgen van een tekenbeet voor patiënten beperken en de situatie voor Lymepatiënten die nog steeds klachten hebben na een behandeling of die geen diagnose hebben gekregen, maar wel lichamelijke en psychische Lyme-gerelateerde klachten ondervinden, verbeteren. Daarvoor moeten we onderzoek initiëren en financieren en bijdragen aan goede voorlichting aan artsen, publiek en betrokken instanties en organisaties, zodat binnen enkele jaren patiënten – in tegenstelling tot de huidige situatie – wél een correcte diagnose en effectieve behandeling krijgen.

Strategie

Stichting Tekenbeetziekten wil haar doelstelling als volgt bereiken:

 1. Het vergroten van de beschikbare kennis over teken en tekenbeetziekten door het steunen en financieren van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast;
 2. Zorgen dat tekenbeetziekten voldoende aandacht krijgen in de gezondheidszorg, de media, de politiek en de maatschappij;
 3. Ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het verspreiden van kennis aangaande de preventie, de diagnostiek, de epidemiologie en de behandeling van tekenbeetziekten en de gevolgen die deze ziekten hebben voor patiënten, hun omgeving en de maatschappij als totaal;
 4. Adviseren van de overheid aangaande tekenbeetziekten en de gevolgen hiervan voor patiënten die hier chronisch aan lijden;
 5. Samenwerken met diverse organisaties en instellingen, die zich bezighouden met tekenbeetziekten in de breedste zin des woords, in binnen- en buitenland.

Middelen

De stichting zal de volgende middelen inzetten om de doelstelling te bereiken

 • Website en nieuwsbrief.
 • Social Media zoals Facebook en Twitter.
 • Persberichten
 • Publicaties zoals brochures en flyers
 • Lezingen
 • Voorlichting op scholen m.b.v. voor het onderwijs ontwikkelde leskisten

Samenwerkingspartners

Partners waarmee de Stichting Tekenbeetziekten – al dan niet structureel – samenwerkt zijn:

 • Lymevereniging
 • Lyme Disease Action (LDA)
 • Deutsche Borreliose-Gesellschaft (DBG)
 • UMC St Radboud
 • Amsterdam UMC (voorheen AMC)
 • RIVM
 • Innatoss laboratories BV
 • Pro Health Medical / Invitalab

De doelstellingen en uit te voeren beleid van de Stichting Tekenbeetziekten zijn vervat in het beleidsplan 2019-2021.

Aangepast: 15 juli 2020