Doelstellingen

De stichting wil de gevolgen van een tekenbeet voor patiënten beperken en de situatie voor Lymepatiënten die nog steeds klachten hebben na een behandeling of die geen diagnose hebben gekregen en wel lichamelijke en psychische Lyme-gerelateerde klachten ondervinden, verbeteren. Dit wil ze bereiken door onderzoek te initiëren en bij te dragen aan goede voorlichting aan artsen, publiek en betrokken instanties en organisaties, zodat binnen enkele jaren patiënten in tegenstelling tot de huidige situatie wél een diagnose en goede behandeling krijgen. Ze heeft dit vertaald naar de volgende doelstellingen:

a) het zorgen en doen zorgen dat tekenbeetziekten voldoende aandacht krijgen in de gezondheidszorg, de media, de politiek en de maatschappij;

b) het vergroten van de beschikbare kennis over teken en tekenbeetziekten door het steunen van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast;

c) het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het verspreiden van kennis aangaande de preventie, de diagnostiek, de epidemiologie en de behandeling van tekenbeetziekten en over de gevolgen die deze ziekten hebben voor patiënten, hun omgeving en de maatschappij als totaal;

d) het dienen van advies aan de overheid; en

e) samenwerken met diverse organisaties en instellingen in binnen en buitenland;

f) voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

De stichting tracht dit doel meer in het bijzonder te bereiken door:

a) de belangstelling van de Nederlandse bevolking voor de strijd tegen tekenbeetziekten te wekken en levendig te houden;

b) de benodigde gelden te verwerven; en

c) andere wettige middelen.


Activiteiten

De stichting wil haar doelstellingen bereiken door middel van onderstaande activiteiten. Sommige activiteiten lopen, andere moeten nog ontwikkeld worden. Activiteiten kunnen een doorlopend karakter hebben, andere hebben een eindig karakter.

Ter bekostiging van haar activiteiten werft de stichting fondsen voor helder afgebakende doelstellingen zoals voorlichting & bekendheid, onderzoek, scholing, samenwerking met derden en ondersteuning.

Doelstelling voorlichting & bekendheid

 • Website en nieuwsbrief.
 • Social Media zoals Facebook en Twitter.
 • Aanwezigheid op de verschillende beurzen en evenementen.
 • Lezingen, presentaties en voorlichting voor o.a scholen, rotary’s, artsen enz.

Doelstelling onderzoek

 • Fondsenwerving voor fonds Kinderen & Lyme voor o.a. onderzoek naar betere diagnose- en behandelmethodes.
 • Fondsenwerving voor fonds Chronische Lyme voor o.a. onderzoek naar betere diagnose- en behandelmethodes.

Doelstelling scholing

 • Scholing moet nog invulling krijgen, derhalve zijn daar nog geen activiteiten voor ontplooid.

Doelstelling samenwerking met derden

 • Lymevereniging.
 • Lyme Disease Action (LDA).
 • On Lyme Foundation.
 • Deutsche Borreliose-Gesellschaft (DBG).
 • UMC St Radboud.
 • AMC.
 • RIVM.
 • Innatoss laboratories BV.
 • Pro Health Medical / Invitalab.

Doelstelling ondersteuning

 • Begeleiding van ouders met kinderen met Lyme.

De doelstellingen en uit te voeren beleid zijn vervat in het Beleidsplan 2015-2017.

Aangepast: 11 december 2018