Fondsen

Fondsenwerving

CBF-keur logo zwart

De Stichting wil fondsen werven voor twee doelen namelijk: Fonds Kinderen en Lyme én Fonds Chronische Lyme: onderzoek naar betere diagnose- en behandelmethoden.Fonds Kinderen en Lyme

Moeder met dochter met de ziekte van lyme

Doel: Het fonds ‘Kinderen en Lyme’ beoogt onderzoek en activiteiten te financieren, die bijdragen aan voorlichting aan kinderen, preventie bij kinderen en betere diagnose en behandeling van kinderen ten einde de gezondheidsschade als gevolg van een Borrelia-infectie te voorkomen en de kwaliteit van leven van patiënten van 0 – 18 jaar te verbeteren.

Binnen de populatie Lymepatiënten vormen kinderen een extra kwetsbare groep. Voor hen is de kans op tekenbeten nóg groter. Bij hen is de diagnose ‘Lyme’ nog lastiger te stellen. En voor hen is het nóg moeilijker een passende behandeling te krijgen. Ze komen terecht bij een kinderarts, die geen Lymespecialist is, of bij een specialist die geen kinderarts is. Zo worden kinderen van het ene ziekenhuis naar het andere gesleept, vaak zonder resultaat, en ze worden almaar zieker.


Fonds Chronische Lyme

Onderzoek naar tekenbeetziekten, teek in pincet in laboratorium, steun stichting tekenbeetziekten voor meer onderzoek

Doel: Het fonds ‘Chronische Lyme’ beoogt onderzoek en activiteiten te financieren, die bijdragen aan een betere diagnose en behandeling van persisterende Lymeklachten en Lyme geassocieerde klachten voor en na behandeling ten einde de gezondheidsschade als gevolg van een Borrelia-infectie te voorkomen en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Het aantal patiënten met Lyme geassocieerde klachten in Nederland neemt gestaag toe. Lyme geassocieerde klachten zijn vaak invaliderend. Onderzoek naar behandelopties is dringend gewenst!


Wees ruimhartig en help mee om kinderen met Lyme en chronische Lymepatiënten weer een toekomst en zicht te geven op een beter leven!

Stort uw donatie op IBAN: NL30 ABNA 050 7624 300, BIC: ABNANL2A

Of doneer eenvoudig via onze webshop www.tekenbeetziekten.nl/winkel


De documentaire Under our skin geeft een indrukwekkende inkijk in het leven van Lymepatiënten:De Dvd, met Nederlandse ondertiteling, is verkrijgbaar via onze webwinkel.

“Leven met Lyme betekent vaak ‘half leven’. Veel Lymepatiënten kampen dagelijks met pijn en vermoeidheid. Lyme belemmert in veel gevallen een normale deelname aan het maatschappelijk leven. Lyme verandert mensen in wrakken. Lymepatiënten weten daar alles van, maar voor de ‘buitenwacht’ is dat lang niet altijd zichtbaar en daardoor vaak onbegrepen.”

Aangepast: 10 augustus 2020