Fonds Chronische Lyme: onderzoek naar betere diagnose- en behandelmethodes

Het fonds ‘Chronische Lyme’ beoogt onderzoek en activiteiten te financieren, die bijdragen aan een betere diagnose en behandeling van persisterende Lymeklachten en Lymegeassocieerde klachten voor en na behandeling, ten einde de gezondheidsschade als gevolg van een Borrelia-infectie te voorkomen en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.

Het aantal chronische Lymepatiënten in Nederland neemt toe. Chronische Lyme ontstaat vroeger of later wanneer een beet van een besmette teek niet of niet voldoende behandeld is. Chronische Lyme is vaak invaliderend en kan zelfs de dood tot gevolg hebben. Chronische Lymepatiënten blijven vaak verstoken van medische behandeling omdat hun ziektebeeld meestal niet (h)erkend wordt. Uit de praktijk blijkt dat de huidige behandelmethoden voor de ziekte van Lyme voor chronische patiënten ernstig tekortschieten. Over adequate behandelmethoden voor chronische Lyme is weinig bekend en er is niet genoeg onderzoek naar gedaan.

Wees ruimhartig en help mee om chronische Lymepatiënten weer een toekomst en zicht te geven op een beter leven!

Stort uw donatie op ABN-AMRO- IBAN NL30ABNA0507624300.

Of doneer via GEEF.nl

Aangepast: 10 augustus 2020