Inkomen

Van ziekte naar arbeidsongeschiktheid
Een groeiend aantal lymepatiënten krijgt helaas te maken met langdurige ziekte en zelfs arbeidsongeschiktheid. Op deze pagina bieden we u informatie die u kan helpen in het traject ‘Van ziekte naar arbeidsongeschiktheid’.

Van ziekte naar arbeidsongeschiktheid 
Informatie over het traject ziek – arbeidsongeschikt.

Ondernemen en Lyme 
Een werknemer heeft een flink probleem wanneer Lyme (chronisch) de kop op steekt, maar een ondernemer heeft het nog een graadje lastiger. Wat te doen met het bedrijf en hoe te voorzien in inkomen?

Wajong en Lyme
Informatie voor jongeren die te maken krijgen met de Wajong(aanvraag).

Omdat we vaak van lymepatiënten horen over problemen met het UWV, zijn we benieuwd naar uw ervaringen. Meld het ons via .

Meer informatie:
http://www.uwv.nl
http://www.juridischloket.nl/
http://www.zzp-nederland.nl/
http://www.arbeidsongeschiktheid.org/

https://www.nvab-online.nl/Richtlijnen/arbeid-en-lymeziekte
Multidisciplinaire richtlijn Arbeid en lymeziekte, onder ‘Te downloaden documenten’.

Relevance of Chronic Lyme Disease to Family Medicine as a Complex Multidimensional Chronic Disease Construct A Systematic Review
Een document dat de literatuur rondom chronisch Lyme evalueert, handig voor mensen in het UWV traject.

The burden of Lyme borreliosis expressed in disability-adjusted life years
Dit artikel beschrijft dat persisterende klachten toegeschreven aan de ziekte van Lyme reëel zijn, ondanks dat ze soms moeilijk objectiveerbaar zijn.

Verbond van Verzekeraars Protocol_bij_claims_op_Individuele_Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Verbond van verzekeraars Arbeidsongeschikt_En_dan_Klantbrochure

 

 

 

 

 

Aangepast: 13 oktober 2016