Leptospirosis als tekenbeetziekte?

Teken bevatten een groot aantal verschillende micro-organismen waaronder diverse ziekteverwekkers. Poolse onderzoekers vonden dat Ixodes ricinus nimfen in een rivierengebied voor 16.9% met Leptospira besmet waren. Leptospira is net als Borrelia een spirocheet. Niet alle Leptospira soorten zijn pathogeen voor mensen, en aanwezigheid van de bacterie bewijst nog niet dat leptospirosis overgebracht kan worden door een tekenbeet. Maar het benadrukt weer eens hoeveel we niet weten (normaal worden teken niet op Leptospira getest) en dat voorzichtigheid met teken geboden is. Leptospirosis is een ziekte die normaal wordt overgebracht van dieren op mensen via kontakt met verontreinigd water. De symptomen kunnen varieren van mild in het vroege stadium tot zeer ernstig (syndroom van Weil).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23311784

Aangepast: 20 juli 2014