Projecten

Momenteel hebben we nog geen onderzoeksprojecten lopen. Zodra dat het geval is, wordt dat hier vermeld.

Wel hebben we bijdragen geleverd aan:

  • Lymeprotestdag 2013: € 2500,- , mei 2013
  •  Aankoop en vertaling DVD ‘Under our skin’: € 3500,- mei 2014
  • Something Inside So Strong: € 2100,- maart 2016
  • Innatoss Laboratories: € 10.000,- augustus 2017
  • Voor andere zaken zijn garantstellingen gedaan. Deze bedragen worden hier t.z.t. verantwoord

Andere vormen van ondersteuning:

Aangepast: 29 augustus 2017