Verwijderen van een teek

  • Verwijder de teek zo snel mogelijk, dit verkleint de kans dat geïnfecteerde teken bacteriën overdragen. Binnen 24 uur verwijderen geeft géén garantie dat de teek niet kan besmetten! (uit diverse vermeldingen die wij aantroffen blijkt dat besmetting kan plaatsvinden tussen de 0 en de 78 uur). zie *1 onder aan de pagina
  • Verwijder de teek zonder te draaien en zonder de teek te beschadigen, niet erin knijpen aangezien er anders een riscio is dat de teek zichzelf leeg maakt en het risico op een tekenbeetziekte verhoogt.
  • Irriteer de teek niet met zeep, olie, alcohol of vuur e.d., dit verhoogt de kans op besmetting!
  • Desinfecteer het bijtwondje na verwijdering van de teek met alcohol 70% of met jodium. Het tekenverwijder-apparaat kan na gebruik in kokend water worden gedesinfecteerd.
  • Noteer (wanneer opgemerkt) altijd datum en plaats van een tekenbeet; dit is nuttig als later blijkt dat men besmet is geraakt. De tekenbeet kan men al weer vergeten zijn.
  • Meld iedere tekenbeet bij de huisarts, zodat deze wordt opgenomen in uw medisch dossier.
  • Houd de plaats van de tekenbeet gedurende tenminste 12 weken goed in de gaten. Verschijnt er een rode vlek op het lichaam (op de plek van de beet of elders) ga dan onmiddellijk naar de huisarts en vraag om een antibioticakuur. EM betekent Lyme! Vergeet niet een foto van het EM te maken. Deze kan dienen als ‘bewijsmateriaal’…. Een profylactische kuur van 2 tabletten antibiotica is in het geval van een EM onvoldoende en niet volgens de richtlijn: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tekenbeten_en_lyme/Ziekte_van_Lyme.
  • Krijgt u klachten zonder dat er een vlek was, zoals griepachtige verschijnselen, keelpijn, hoofdpijn, koorts (opvallend kan zijn dat andere gezinsleden geen griep hebben) wees dan ook zeker alert en raadpleeg uw huisarts (bij ernstige twijfel kunt u verzoeken om een antibioticakuur, ‘het zekere voor het onzekere’) Voor meer info zie: http://thuisarts.nl/ziekte-van-lyme

Meld een tekenbeet: www.tekenradar.nl.
Meld je na een tekenbeet aan
 voor het onderzoek van Innatoss; http://www.innatoss.com/onderzoek/studie-ixodes/

Bekijk hier een ontvangen tip voor een ‘mobiele tekencheck’: https://www.facebook.com/Tekenbeetziekten/posts/1500211706697474

Er zijn diverse hulpmiddelen voor het verwijderen van de teek zoals:

Tekenlepel, tekenpen met lasso, tekenhaakje, tekentang, tekenkaart, enz. Een eenvoudige pincet is niet aan te raden (risico van knijpen in het lijfje van de teek). Over tekenverwijderaars als tekenverbranders of -bevriezers zijn onvoldoende gegevens bekend, m.n. wat betreft veilig gebruik en worden daarom afgeraden. De tekentang wordt niet door iedereen als handig ervaren. De keuze voor een tekenverwijderaar is persoonlijk. Kies een hulpmiddel dat voor u handzaam is. Adviezen als teken verwijderen met zeep of wattenstaafje zijn gevaarlijk en worden daarom ten stelligste afgeraden!

 

De STZ tekenverwijderkaart heeft 2 inkepingen; de grootste voor het verwijderen van volwassen teken en de kleinste voor het verwijderen van nimfen. Op de achterkant staat een korte, duidelijk uitleg in woord en beeld over correct gebruik van de kaart. Deze kaart is te bestellen via onze webshop en wordt geleverd met een informatieve bijsluiter. Deze bijsluiter is via de site in diverse talen, waaronder Pools, Russisch, Engels en Arabisch te downloaden. Naast informatie over het correct verwijderen van een teek en wat te doen na een tekenbeet, vindt u informatie over de situatie in Nederland met betrekking tot teken en tekenbeetziekten.
Dit veilige en onmisbare hulpmiddel voor het juist verwijderen van teken is formaat bankpas en past eenvoudig in de portemonnee. Met de aanschaf van de kaart steunt u Stichting Tekenbeetziekten.

 


Tekenonderzoek:

In Nederland onderzoekt het Laboratorium Prohealth Research teken:
http://prohealth.nl/onderzoeken-op-ziekte-van-lyme/


Er zijn veel verschillende verhalen over hoe lang een teek op de mens moet zitten eer hij kan besmetten. Kijk op de volgende website waar vermeld wordt dat na 16.7 uur 50% van de gastheren waren geïnfecteerd (Ixodus Ricinus; Bbsl)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9532263&dopt=Citation

Ook dit onderzoek laat zien dat overdracht van de borrelia en veroorzakers van anders tekenziekten binnen 24 mogelijk is: Lyme borreliosis: a review of data on transmission time after tick attachment http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4278789/?hc_location=ufi

Er zijn sterke aanwijzingen dat de tijd waarbinnen men besmet kan raken door Borrelia in Europa korter is dan in de VS, waar overwegend andere teken en Borrelia soorten voorkomen. De Europese richtlijnen voor diagnose en behandeling houden hiermee geen rekening! Sommige tekenbeet co-infecties kunnen al zeer snel (bijv. binnen 15 minuten) worden overgebracht.

En… wie weet exact hoelang de teek op het lichaam gezeten heeft eer je hem ontdekt?

Aangepast: 27 november 2018