Vrijwilliger worden

De stichting kan haar werk uitsluitend doen door de inzet van vrijwilligers.
Om ons werk in heel Nederland te kunnen doen zijn veel vrijwilligers nodig.

Bent u partner/ouder van een patiënt of anders geïnteresseerd, meld u dan aan. Het werk voor de stichting is soms intensief en vraagt energie en inzet.
Het is daarom belangrijk dat ook niet-Lymepatiënten opkomen voor de rechten van patiënten. Geef u op als vrijwilliger en wij kijken samen wat uw inzet zou kunnen zijn.


VACATURE

BESTUURSLID – PENNINGMEESTER

Stichting Tekenbeetziekten zet zich in voor de vele tienduizenden mensen die lijden aan chronische tekenbeetziekten (o.a. Lyme). Vanwege het vertrek van de de huidige penningmeester – tevens bestuurslid –  per 1 september as. zijn we dringend op zoek naar iemand die zijn taken wil overnemen. Het betreft vrijwilligerswerk van uit huis, met uitsluitend een onkostenregeling, dat enkele uren per week in beslag neemt. 

De organisatie

Stichting Tekenbeetziekten wil de gevolgen van een tekenbeet beperken en de situatie verbeteren voor Lymepatiënten met chronische klachten. Het is in dit kader van belang om onderzoek te initiëren. Verder is het noodzakelijk goede voorlichting te geven aan artsen, publiek en betrokken instanties/organisaties.

Het bestuur van de stichting  bestaat uit (5 tot 9) vrijwilligers. Er wordt 5 tot 6 maal per jaar (al dan niet digitaal) vergaderd.

Functieomschrijving bestuurder-penningmeester

De functie van bestuurder-penningmeester bestaat uit de volgende taak- en aandachtsgebieden:

 • Zorgdragen voor alles wat betrekking heeft op de financiële administratie.
 • Beheren van de bankrekeningen, verrichten van betalingen, kortom het voeren van de financiële administratie.
 • Het regelmatig informeren van het bestuur over de financiële situatie van de stichting.
 • Opstellen van (meerjaren-)begrotingen.
 • Bewaken van de begroting en toegekende budgetten, bijtijds signaleren van afwijkingen en eventueel voorstellen doen voor tussentijdse wijzigingen.
 • Indien gevraagd verantwoording produceren o.a. in de vorm van een jaarrekening en coördineren van de totstandkoming van het jaarverslag.
 • Begeleiden en beheren van de diverse controleprocessen (o.a. accountantscontrole).

Profiel bestuurder-penningmeester

De bestuurder-penningmeester herkent zich in de volgende kwalificaties:

 • Zij/hij heeft het vermogen zich in te leven in de materie en werkt vanuit een intrinsieke motivatie.
 • Denkt en handelt vanuit het perspectief van de patiënt.
 • Heeft een financieel-administratief werk-/denkniveau.
 • Bij voorkeur HBO/universitair geschoold.

Heeft u belangstelling?

Graag ontvangen wij uw curriculum vitae per e-mail:


Wij zoeken vrijwilligers voor de werkgroep Social Media en voor de Juridische werkgroep.

Wat hebben we op dit moment concreet aan inzet nodig:

Werkgroep Social Media:

Juridische werkgroep:

 • Jurist.
 • Iemand die relevant juridisch materiaal verzamelt en tekst schrijft over Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en Onder Toezicht Stelling voor de pagina op de website.

Voelt u zich in één of meer zaken aangesproken, stuurt u dan een berichtje via het contactformulier.

Enthousiaste mensen met een bepaalde deskundigheid waarvan ze denken dat wij er iets aan hebben, zijn uiteraard ook zéér welkom. Wij zien uw voorstellen en suggesties voor het e.e.a. graag tegemoet via het contactformulier! Leest u onze doelstellingen er even op na om te kijken of uw voorstel of suggestie past bij wat Stichting Tekenbeetziekten voor ogen heeft.

Op onze Facebook pagina plaatsen we ook regelmatig oproepjes. Houd die in de gaten, misschien is er iets leuks voor u/je bij!

Handen op een rij die een vuist maken, vrijwilligers strijden mee voor een betere situatie voor lymepatiënten

Aangepast: 12 juli 2020